08361 – Belga Queen
26/05/2020
08174 – Sorelo
06/04/2020

#8295

Beffroi

Thuin

2003

Klant : Commune de Thuin
Aarchitect : P. Philippe
Restauratie en inrichting van een bezoekersparcours in het belfort
Restauration et aménagement d'un parcours de visite dans le beffroi